Wilhelm Worringers Ästhetik der Abstraktion und Einfühlung

Title: Wilhelm Worringers Ästhetik der Abstraktion und Einfühlung
Author: Filip, David
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. [57]-64
Extent
[57]-64
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.