Soupis prací PhDr. Antonína Jirky (4.9.1943-1.10.1998) z let 1968-1999