Scénografie smetanovského cyklu z roku 1924 : Bedřich Feuerstein - Vlastislav Hofman - František Kysela

Title: Scénografie smetanovského cyklu z roku 1924 : Bedřich Feuerstein - Vlastislav Hofman - František Kysela
Variant title
Stage designs of Smetana cycle from 1924 : Bedřich Feuerstein - Vlastislav Hofman - František Kysela
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. [175]-196
Extent
[175]-196
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language