Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747)

Title: Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747)
Variant title
Die Gemälde- und Grafiksammlung des Olmützer Domherrn Georg Heinrich von Mayerswald (1676-1747)
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. [63]-83
Extent
[63]-83
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Czech
German
License: Not specified license
Summary language