Pieta z Všeměřic a pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století

Title: Pieta z Všeměřic a pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století
Variant title:
  • The Všeměřice Pietà and the Český Krumlov Pietà : the politics of commissions on Rožmberk estates in the first half of the 15th century
Author: Mikeš, Jan
Contributor
Hayes, Kathleen (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, vol. 57, iss. F52, pp. [27]-54
Extent
[27]-54
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.