F26-27

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1982-1983
Volume: 31-32
Issue: F26-27
Publication year
1983
Note
  • Sborník k šedesátinám Ivo Krska
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Pojetí prostoru v antickém reliéfu | [9]–27
Pelikán, Oldřich
PDF
Dvě neznámá díla Brandlova | [29]–34
Neumann, Jaromír
PDF
Souborné dílo umělců pražského rokoka v Horní Lužici : hlavní oltář v Mariensternu od F. Lauermanna, I.F. Platzera a F.K. Palka | [35]–39
Preiss, Pavel
PDF
Heinz, Pacák, Thény, Rohrbach nebo Tischler? | [41]–47
Stehlík, Miloš
PDF
Miszellaneen zu Michelangelo Unterberger | [49]–56
Slavíček, Lubomír
PDF
Josef Myslivečeks Operndebut | [57]–66
Pečman, Rudolf
PDF
Ohlasy baroka v díle Jiřího Marka | [67]–77
Sedlář, Jaroslav
PDF
Materiály – Материал – Materiaux – Materialien
Title Document
Výzkum románské architektury na Moravě III : (k výzkumnému úkolu státního plánu VIII-08-05/01) | [79]–87
Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil
PDF
Jean Trehet a Leopold Dietrichštejn | 87–88
Kudělka, Zdeněk
PDF
Drobnosti k barokní architektuře Moravy IV | 89–95
Kudělka, Zdeněk
PDF
Doklady k činnosti Paula Trogera pro klášter Hradisko u Olomouce | 96–101
Jirka, Antonín
PDF
Title Document
Soupis prací doc. PhDr. Ivo Krska, CSc. | 103–107
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | 108–109
PDF