Náčrt počátků umění 20. století na Moravě

Title: Náčrt počátků umění 20. století na Moravě
Variant title
Esquisse des débuts de l'art du XXe siècle en Moravie
Contributor
Bartoš, Luboš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, vol. 30, iss. F25, pp. [35]-47
Extent
[35]-47
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • K výzkumnému úkolu státního plánu VIII-4-13/1-3