Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě

Title: Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě
Variant title
Eine Skizze über die Tätigkeit des Domenico Martinelli in Mähren
Краткий обзор деятельности Domenico Martinelli в Моравии
Contributor
Hladká, Eliška (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. [49]-88
Extent
[49]-88
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language