Die Doppelalteration in der tschechischen Musik

Title: Die Doppelalteration in der tschechischen Musik
Variant title
Dvojalterace v české hudbě
Двухальтерация в чешской музыке
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. [31]-48
Extent
[31]-48
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language