[Bednárik, Rudolf. Slováci v Juhoslávii : materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre]

Title: [Bednárik, Rudolf. Slováci v Juhoslávii : materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, vol. 15, iss. F10, pp. 106-108
Extent
106-108
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bednárik, Rudolf. Slováci v Juhoslávii : materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964. 272 s., 41 s. obr. příl.