The oldest documentary evidence of folk textile art from the region of the White Carpathians

Title: The oldest documentary evidence of folk textile art from the region of the White Carpathians
Variant title
Nejstarší doklady lidového textilního umění v oblasti Bílých Karpat
Die ältesten Belege der volkstümlichen Textilkunst im Gebiet der Weißkarpathen
Contributor
Kocmanová, Jessie (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, vol. 15, iss. F10, pp. [83]-99
Extent
[83]-99
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language