[Bihalji-Merin, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii]

Title: [Bihalji-Merin, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, vol. 15, iss. F10, pp. 104-106
Extent
104-106
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bihalji-Merin, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii. Bratislava: Slovenské vydavatel'stvo krásnej literatúry, 1964. 200 s.