Metodologické úvahy k sociologickému výzkumu sociální struktury rozvinuté socialistické společnosti

Variant title
Methodologische Überlegungen zur soziologischen Untersuchung der Sozialstruktur der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. c1975, vol. 23, iss. G18, pp. [67]-80
Extent
[67]-80
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document