Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1996, vol. 45, iss. G38