Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Inženýři v moderním průmyslovém podniku

Title: Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Inženýři v moderním průmyslovém podniku
Author: Hájek, Mojmír
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, vol. 21, iss. G16, pp. 100-101
Extent
100-101
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Inženýři v moderním průmyslovém podniku. Hradec Králové: Institut pro sociální analýzu, 1970. 103 s. Sociologické studie; sv. 2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.