Georg Simmel - impresionistický styl vědecké práce (1)

Variant title
Georg Simmel - der impresionische Still der wissenschaftlichen Arbeit
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, vol. 21, iss. G16, pp. [77]-87
Extent
[77]-87
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document