Fluktuační trendy a některé jejich faktory

Variant title
Turnover trends and some of the determining variables
Author: Pácl, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, vol. 21, iss. G16, pp. [57]-76
Extent
[57]-76
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document