Dělba práce v domácnosti a předpoklady socialistického způsobu života

Variant title
Разделение труда в домашнем хозяйстве и предпосылки социалистического образа жизни
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1976, vol. 22, iss. G17, pp. [105]-122
Extent
[105]-122
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document