The equilibrium theory and the problem of the crisis : (a contribution to the criticism of the Brno economic school)

Variant title
Teorie rovnováhy a problém krise : příspěvek ke kritice brněnské ekonomické školy
Теория равновесия и проблема кризиса : (к критике брновской экономической школы)
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. [103]-116
Extent
[103]-116
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Document