Populární učebnice politické ekonomie

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. 185-188
Extent
185-188
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Nikitin, P. Politická ekonomie: populární učebnice. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 293 s.
Document