[Dobb, Maurice. An essay on economic growth and planning]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 204-207
Extent
204-207
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document