Tendenze del capitalismo italiano I-II

Title: Tendenze del capitalismo italiano I-II
Author: Reichel, Renato
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 145-150
Extent
145-150
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Tendenze del capitalismo italiano. 1, Le relazioni e il dibattito. Roma: Ed. Riuniti, 1962. 467 s.
Tendenze del capitalismo italiano. 2, Le communicazioni. Roma: Ed. Riuniti, 1962. 792 s.