On the history of sociology of culture in Slovakia

Variant title
Z histórie sociólogie kultúry na Slovensku
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 103-111
Extent
103-111
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document