Some recent trends in technology of social research

Variant title
Novější směry v technologii sociálního výzkumu
Author: Gaďourek, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 87-102
Extent
87-102
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document