People's choice of the best source of information

Variant title
Nejlepší zdroj informací
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 147-157
Extent
147-157
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document