Time and social system

Variant title
Čas a sociální systém
Author: Kolaja, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 83-85
Extent
83-85
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document