[Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť]

Author: Ryšavý, Dan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, vol. 44, iss. G37, pp. [97]-98
Extent
[97]-98
  • ISSN
    0231-5122
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document