Veskrze nemoderní obrana filosofie

Author: Marada, Radim
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, vol. 44, iss. G37, pp. 98-100
Extent
98-100
  • ISSN
    0231-5122
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Strauss, Leo. Eseje o politické filosofii. Sestavil a předmluvu napsal Aleš Havlíček. 1. vyd. Praha: ISE, 1995. 111 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-76-5.
Document