[Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost: studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta]

Title: [Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost: studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta]
Author: Hroch, Jaroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. [113]-114
Extent
[113]-114
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost: studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta. Vyd. 1. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1985. 120 s. Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 263
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.