[Noelle-Neumann, Elisabeth. Werden wir alle Proletarier?: Wertwandel in unserer Gesellschaft]

Title: [Noelle-Neumann, Elisabeth. Werden wir alle Proletarier?: Wertwandel in unserer Gesellschaft]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 121-122
Extent
121-122
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Noelle-Neumann, Elisabeth. Werden wir alle Proletarier?: Wertwandel in unserer Gesellschaft [Stáváme se všichni proletáři?: hodnotový obrat v naší společnosti]. 2. Auflage. Zürich: Edition Interfrom, 1979. 111 s. Texten und Thesen; 102. ISBN 3-7201-5102-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.