O efektech a efektivitě práce

Variant title
The effects and efectivity of work
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. [23]-30
Extent
[23]-30
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document