K postavení a vývoji Junáka v souvislosti s vytvářením jednotné organizace mládeže (1945-1950)

Variant title
"The Junák" (Czech Boy-Scout organisation) and the forming of the United Youth Organisation
Развитие и положение "Юнака" в связи с созданием единой молодежной организации (1945-1950 гг.)
Zur Stellung und Entwicklung des "Junák" um Zusammenhang mit der Bildung der einheitlichen Jugendorganisation
Author: Cahová, Dagmar
Contributor
Vácha, Michal (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 13, iss. G8, pp. [157]-174
Extent
[157]-174
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document