[Slouka, Tomáš. Komunistická straníckosť vo výchove: venované XII. sjazdu Komunistickej strany Československa]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 13, iss. G8, pp. 179-180
Extent
179-180
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Slouka, Tomáš. Komunistická straníckosť vo výchove: venované XII. sjazdu Komunistickej strany Československa. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1962. 208 s. EVL; zv. 38.
Document