[Precioso, Artemio. Proporce mezi průmyslem a zemědělstvím a její vytváření v Československu]

Title: [Precioso, Artemio. Proporce mezi průmyslem a zemědělstvím a její vytváření v Československu]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 129-131
Extent
129-131
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Precioso, Artemio. Proporce mezi průmyslem a zemědělstvím a její vytváření v Československu. 1. vyd. Praha: SNPL, 1959. 239 s.