Použití matematiky v ekonomických vědách

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 124-128
Extent
124-128
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kadlec, Vladimír. Některé matematické metody a jejich použití v národohospodářském plánování. 1. vyd. Praha: SNPL, 1959. 402 s.
Document