K marxistickému pojetí agrární a rolnické otázky

Variant title
Zur marxistischen Auffassung der Agrar- und Bauernfrage
О марксистском понимании аграрного и крестьянского вопроса
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. [108]-110
Extent
[108]-110
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document