K diskusi o úloze praxe v procesu poznání

Variant title
Zur Diskussion über die Aufgabe der Praxis im Process der Erkennens
К прениям о роли практики в процессе познания
Author: Hozman, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. [83]-88
Extent
[83]-88
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document