Beethovens Opernpläne

Title: Beethovens Opernpläne
Author: Settari, Olga
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, vol. 32, iss. H18, pp. 83-84
Extent
83-84
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pečman, Rudolf. Beethovens Opernpläne. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J. E. Purkyně, 1981. 150 s. Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 228.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.