Karl Heinrich Seibt a estetika napodobování : kapitola z dějin obecné estetiky na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě

Variant title
Karl Heinrich Seibt und die Nachahmungsästhetik : Kapitel aus der Geschichte der allgemeinen Ästhetik an der Karl-Ferdinand-Universität in Prag
Author: Vít, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1985, vol. 33-34, iss. H19-20, pp. [27]-31
Extent
[27]-31
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document