Die romantische Oper bei den Südslawen und ihre Eingliederung in den europäischen geschichtlichen Rahmen

Variant title
Romantická opera jižních Slovanů a její začlenění do evropského dějinného rámce
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1985, vol. 33-34, iss. H19-20, pp. [119]-126
Extent
[119]-126
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document