Musik und Theater bei den Krönungsfeierlichkeiten in Prag 1627

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2007, vol. 55, iss. H41, pp. [21]-38
Extent
[21]-38
  • ISSN
    1212-0391
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document