Předškolní pedagogika 20. století

Title: Předškolní pedagogika 20. století
Variant title
Дошкольная педагогика 20-го столетия
Die Vorschulpädagogik des 20. Jahrhunderts
Author: Monatová, Lili
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, vol. 38, iss. I24, pp. 27-52
Extent
27-52
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license