Osobnost a doba : sto let od narození českého psychologa univerzitního profesora PhDr. Viléma Chmelaře, DrSc., člena korespondenta ČSAV

Variant title
Personality and times
Author: Viewegh, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. [7]-15
Extent
[7]-15
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document