I22

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Year: 1987
Volume: 36
Issue: I22
Publication year
1987
Note
  • Pedagogické číslo
Články – Статьи – Artikel
Title Document
Pojetí pedagogiky jako vědní disciplíny | [7]–20
Jůva, Vladimír
PDF
Výzkumné metody v pedagogické vědě | [21]–41
Monatová, Lili
PDF
Profesionální orientace a její zásady | [43]–57
Hřebíček, Libor
PDF
Učitelská profese | [59]–72
Řehořková, Marie
PDF
Estetická výchova a vysoká škola | [73]–85
Veselá, Zdenka
PDF
Estetická výchova v hromadných sdělovacích prostředcích | [87]–93
Maradová, Ludmila
PDF
Zájmová pracovní činnost mládeže | [95]–101
Hřebíček, Libor
PDF
Studentská vědecká činnost na vysokých školách v socialistických zemích | [103]–114
Novotná, Jarmila
PDF
Zprávy a recenze – Сообщения и обсуждения – Nachrichten und Rezensionen
Title Document
Významné výročí Vladimíra Jůvy | [115]–117
Veselá, Zdenka
PDF
Životní jubileum Lili Monatové | 117–118
Jůva, Vladimír
PDF
K nedožitým pětašedesátinám Čestmíra Liškaře | 118–119
Veselá, Zdenka
PDF
[Jůva, Vladimír. Mimoškolská výchova dospelých] | 119–120
Hřebíček, Libor
PDF
[Cipro, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy] | 120–121
Veselá, Zdenka
PDF
[Mojžíšek, Lubomír. Vyučovací hodina] | 121–122
Hřebíček, Libor
PDF