[Březinová, Gertrúda. Nitra-Šindolka: Siedlung aus der Laténezeit: Katalog]

Title: [Březinová, Gertrúda. Nitra-Šindolka: Siedlung aus der Laténezeit: Katalog]
Author: Šedo, Ondrej
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 297-299
Extent
297-299
  • ISSN
    1211-6327
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Březinová, Gertrúda. Nitra-Šindolka: Siedlung aus der Laténezeit: Katalog. Bratislava: Veda, 2000. 344 s. Archaeologica Slovaca monographiae; tomus 8. ISBN 80-224-0649-X.