Štípaná industrie starší doby bronzové

Title: Štípaná industrie starší doby bronzové
Variant title:
  • Chipped industry of the Early Bronze Age
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. [65]-87
Extent
[65]-87
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Již několik let můžeme pozorovat jistý vzestup badatelského zájmu o postneolitickou štípanou industrii. Existují však početné soubory této industrie ze starých výzkumů, při jejichž vyhodnocení nebyla štípaná industrie brána v potaz. Při řešení svého výzkumného záměru jsem se seznámila s většími kolekcemi štípané industrie z Šatová (o. Znojmo) a Vyškova. Obě pochází ze starší doby bronzové, většina artefaktů byla nalezena v sídlištních jamách. Obě lokality byly dlouhá léta porušovány těžbou hlíny a stručné záznamy o nálezech jsou jediným příspěvkem k jejich publikaci. Pokud se vůbec zmiňují o štípané industrii, pak jen ve výčtu. Rovněž nálezové zprávy z výzkumů poskytují informací poskrovnu, v obou případech bylo alespoň možné dohledat určité nálezové okolnosti v katalozích a knihách muzeí ve Vyškově a ve Znojmě.