[Černá, Eva. Středověké sklo v zemích Koruny české: katalog výstavy]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, vol. 47, iss. M3, pp. 106-109
Extent
106-109
  • ISSN
    1211-6327
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Černá, Eva. Středověké sklo v zemích Koruny české: katalog výstavy. Uspořádala Eva Černá; kresby Helena Jonášová; fotografie Rudolf Polánek, Václav Širlo, Gabriel Urbánek. 1. vyd. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1994. 135 s.
Document