Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo)

Title: Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo)
Variant title
Die Siedlung aus der Bronzezeit, Latènezeit, römische Kaiserzeit und Burgwallzeit bei Strachotice (Kr. Znojmo)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. [55]-76
Extent
[55]-76
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language