[Kuťáková, Eva; Vidmanová, Anežka et al. Slovník latinských spisovatelů]

Title: [Kuťáková, Eva; Vidmanová, Anežka et al. Slovník latinských spisovatelů]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2005, vol. 54, iss. N10, pp. 140-141
Extent
140-141
  • ISSN
    1211-6335
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Janoušek, Jan; Kuťáková, Eva; Vidmanová, Anežka et al. Slovník latinských spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd. V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2004. 671 s. ISBN 80-7335-042-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.