"Protloukání se pustinou" : koloniální počátky divadla v Kanadě

Variant title
"Roughing it in the bush" : the colonial beginnings of theatre in Canada
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2006, vol. 55, iss. Q9, pp. [115]-128
Extent
[115]-128
  • ISSN
    1214-0406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document